De Wit Aanhangwagens
Informatie - Tips - Nieuws


Het rijden met een aanhangwagen is gebonden aan diverse wet en regelgeving. U kunt hieronder
alle belangrijke informatie terugvinden. De laatste informatie en nieuwstjes maar ook vooral de
meest interessante tips & tricks noemen wij hier voor u op.

Ook op de hoogte blijven van actuele aanbiedingen? U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief
(6x per jaar) waardoor u automatisch op de hoogte wordt gehouden van de laatste ontwikkelingen 
en de beste tips en mooiste aanbiedingen voor uw aanhangwagen of boot/paardentrailer.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan door een e-mail te sturen met in de titel 'aanmelden nieuwsbrief'
en in het bericht zelf het emailadres te vermeleden.

____________________________________________________________________________________________

Tachograaf plicht bij aanhangwagens

Sinds maart 2015 zijn er nieuwe Europese regels geldig voor het rijden met auto met aanhangwagen. Om duidelijkheid in de verwarring te scheppen (met welke combinatie is het rijden met een tachograaf nou wel of niet verplicht) zetten we de belangrijkste punten op een rij. Er is dus een nieuwe tachograaf plicht bij aanhangwagens, maar als er aan voorwaarden wordt voldaan, is vrijstelling mogelijk.

 1. Hoe weet ik of mijn bestelauto- aanhangwagencombinatie wel of niet een tachograaf moet hebben? 
  Voor voertuigcombinaties bestaande uit een bestelauto en een aanhangwagen onder de 3500 kilo is er nooit sprake van tachograafplicht. Boven de 3500 kilo kan een tachograaf verplicht zijn. Maar voor voertuigen boven de 7500 kilo geldt dat die al standaard dienen te worden uitgerust met een tachograaf. Tussen de 3500 en 7500 kilo dient er een tachograaf te worden ingebouwd indien er commercieel vervoer met het voertuig wordt verricht. Maar niet indien één van de uitzonderingen geldt.
 2. Welke uitzonderingen zijn er?
  Voertuigcombinaties onder de 7.500 kilo kunnen vrijstelling krijgen wanneer:
  - de bestuurder niet meer dan 12 uur per week met deze combinatie rijdt, en 
  - de bestuurder aan het werk gaat met de materialen of machines die hij meeneemt, en
  - het voertuig binnen een straal van 100 kilometer blijft vanaf de vestigingsplaats van het bedrijf. Er zijn nog ruim dertig verschillende branchespecifieke uitzonderingen die van toepassing kunnen zijn. 
 3. Wat voor tachograaf heb ik nodig? 
  Bij nieuwe, eerste inbouw moet er altijd de meest recente versie in.
 4. Wat gebeurt er als ik me niet aan de regels houd? 
  Gevolg van rijden zonder tachograaf is dat er heel stevige boetes worden opgelegd. Er wordt meestal niet gewaarschuwd maar meteen beboet.
 5. Zijn er dan nog andere regels waaraan ik me moet houden?
   
  Als de voertuigcombinatie boven de 3.500 kg komt moet er in de bestelauto een tachograaf gebouwd worden. De bestuurder moet zich dan ook aan de rij- en rusttijden houden. Een alternatief is om goed na te gaan of het niet mogelijk is om het gebruik van het voertuig aan te passen, zodat u wél aan de voorwaarden van de uitzondering kan voldoen.
   

____________________________________________________________________________________________

Bandenspanning

Om onnodige slijtage en problemen aan uw banden te voorkomen, is het zeer belangrijk om de banden spanning 
van Uw aanhangwagen regelmatig te controleren. De juiste spanning verschilt per aanhangwagen. Zorg dat U veilig 
op weg bent, zorg voor Uw bandenspanning. De aanhangwagen zal dan beter remmen, minder slingeren, minder 
kans hebben op een klapband (let ook op uitdroging en haarscheuren) maar bovenal ook zuiniger rijden. De
bandenspanning van een aanhangwagenband ligt hoger dan die van een autoband wegens zwaardere belasting.
Onderstaande tabel geeft de juiste indicatie.!


Klik hier om de afbeelding duidelijk na te kunnen lezen.
____________________________________________________________________________________________

Ladingnetten en Ladingzekering

Ladingzekering (wetgeving rondom afvallende lading) is en blijft een belangrijk onderwerp waar 
alle aanhangwagengebruikers steeds weer mee te maken krijgen. Per 1 januari 2014 wijzigt de
regelgeving omtrent ladingzekering en gaat de Nederlandse politie extra controleren op het vast
zetten van ladingen en daarom besteedden wij graag even de aandacht aan het juist vastzetten
hiervan. Veiligheid en zekerheid staan altijd voorop!

Onjuist gezekerde lading veroorzaakt onveilige situaties: het rijden over slecht wegdek en onder
slechte weerstomstandigheden, uitwijkmanoeuvres of een noodstop zijn zaken waarmee iedereen
te maken kan krijgen. Wanneer de lading onder deze omstandigheden niet goed gezekerd is,
kan dit leiden tot schade of verlies van lading, of nog erger: letselschade!

"Artikel 5.18 6
De lading of delen daarvan moeten zodanig zijn gezekerd dat deze onder normale verkeerssituaties,
waaronder begrepen volle remmingen, plotselinge uitwijkmanoeuvres en slecht wegdek, niet van het
voertuig kunnen vallen of de 
stabiliteit van het voertuig in gevaar kunnen brengen."

Klik hier voor het verdere artikel waarin toelichting, voorwaarden en speciale aandachtspunten zijn terug te vinden.
____________________________________________________________________________________________

Regelgeving hulpkoppeling

Er is verwarring ontstaan over de regels omtrent de hulpkoppeling voor aanhangwagens.
Daarom nu deze verduidelijkende vermelding:


Aanhangwagens < 750 kg
Een hulpkoppeling voor aanhangwagens met een maximum massa tot 750kg is niet langer verplicht. Maar als
er wél een hulpkoppeling aanwezig is, dient deze (bij de wet verplicht) op juiste wijze gebruikt te worden (bij
onjuiste bevestiging kan boete volgen). Máár: als eigenaar of bestuurder van een trekkend voertuig ben je ten
alle tijden verantwoordelijk voor de veiligheid van de aanhangwagen. Mocht de aanhangwagen, zonder
hulpkoppelingskabel, losschieten en ontstaat er schade, dan kan er discussie ontstaan met de verzekeraar want:
er is bewust afgezien van montage en daarmee is risico genomen.

Ons advies? Neem de veiligheid in acht en zorg altijd dat er een hulpkoppeling aanwezig is op de aanhangwagen
en dat deze juist wordt gebruikt!

Aanhangwagens > 750kg
Bij aanhangwagens met een massa van meer dan 750kg is de regelgeving niet gewijzigd. Hierbij geldt dat deze
aanhangwagens voorzien moeten zijn van een losbreekreminrichting.
____________________________________________________________________________________________

Rijbewijsregels

Sinds 19 januari 2013 geldt voor het autorijbewijs (B) de eenvoudige regel dat het toegestane maximum gewicht
van auto plus aanhangwagen niet meer dan 3.500 kg mag zijn. Uiteraard blijft van kracht dat het gewicht van de
betreffende aanhanger moet voldoen aan het maximale trekgewicht van de auto, zoals op het kentekenbewijs
staat vermeld. 

 
Meer informatie?
Klik hier om naar het nieuwsbericht op de Bovag-site te gaan.


Precies weten welk rijbewijs u nodig heeft? Bekijk het Schema van Rijbewijzen.
Sla onderstaande afbeelding op om het groter in het scherm te kunnen openen.____________________________________________________________________________________________ 

Aansluitschema Aanhangwagen Stekker

Sla onderstaande afbeelding op om het groter in het scherm te kunnen openen.